Ths.Bs Đoàn Phương Thảo
Ths.Bs Đoàn Phương Thảo
Bác sĩ mô phôi thai học - Phòng Lab IVF
  • Chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản
  • Nuôi cấy tế bào, bảo quản mô, tế bào
  • Công nghệ mô ghép, trị liệu tế bào

    Đặt Lịch Hẹn Khám

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được ưu tiên đặt lịch sớm nhất: