Đội ngũ bác sĩ

bsi-01

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khang Sơn

Cố vấn cấp cao
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới Tính Hà Nội

PGS.TS.BS CAO CẤPNGUYỄN KHANG SƠN

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản: Nuôi cấy tế bào, bảo quản mô, tế bào, công nghệ mô ghép, trị liệu tế bào

Xem chi tiết Đặt lịch khám
bs-phuong

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Nguyễn Duy Phương

Giám đốc
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Nguyễn Duy Phương

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và sản phụ khoa. Tham dự nhiều khóa học cũng như các hội nghị, hội thảo về hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước

Xem chi tiết Đặt lịch khám

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Nguyễn Thị Thu

Trưởng khoa lâm sàng – Khoa hiếm muộn
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Nguyễn Thị Thu

Xem chi tiết Đặt lịch khám

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Đoàn Phương Thảo

Bác sĩ mô phôi thai học – Phòng Lab IVF
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Đoàn Phương Thảo

Chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản Nuôi cấy tế bào, bảo quản mô, tế bào Công nghệ mô ghép, trị liệu tế bào

Xem chi tiết Đặt lịch khám

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Nguyễn Văn Long

Bác sĩ lâm sàng – Khoa hiếm muộn
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Nguyễn Văn Long

Xem chi tiết Đặt lịch khám

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Đỗ Thị Thi

Bác sĩ lâm sàng – Khoa hiếm muộn
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Đỗ Thị Thi

Xem chi tiết Đặt lịch khám