Đội ngũ bác sĩ

bsi-01

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khang Sơn

Cố vấn chuyên môn
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới Tính Hà Nội

PGS.TS.BS CAO CẤPNGUYỄN KHANG SƠN

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản: Nuôi cấy tế bào, bảo quản mô, tế bào, công nghệ mô ghép, trị liệu tế bào

bs-phuong

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Nguyễn Duy Phương

Phó giám đốc – Trưởng khoa lâm sàng
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Nguyễn Duy Phương

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và sản phụ khoa. Tham dự nhiều khóa học cũng như các hội nghị, hội thảo về hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Đoàn Phương Thảo

Bác sĩ mô phôi thai học – Phòng Lab IVF
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Đoàn Phương Thảo

Chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản Nuôi cấy tế bào, bảo quản mô, tế bào Công nghệ mô ghép, trị liệu tế bào

bs-thuong

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Cấp Trần Thị Hoài Thương

Bác sĩ lâm sàng – Khoa hiếm muộn
Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội

Ths. Bs Cao cấp Trần Thị Hoài Thương